Aantrekkelijk blijven voor generatie Y werknemers?

  • Geschreven door Victor Visser
Aantrekkelijk blijven voor generatie Y werknemers?

Millennials, Net Generation, Generation Next, Echo Boomers of de Generatie Y: het zijn verschillende labels die allemaal betrekking hebben op kinderen die ruwweg in de periode 1983 tot 2000 zijn geboren. Over de gemene deler van de millennials is gelukkig wel overeenstemming. Zij zijn allen met technologie opgegroeid en zien het als de gewoonste zaak van de wereld dat hen alle mogelijke ICT-middelen ter beschikking staan. Een deel van hen is al op de arbeidsmarkt actief en de rest gaat in de eerstvolgende jaren op zoek naar een baan. En dat kan aardig wat consequenties hebben voor ondernemers.

Vertrouwd met technologie

De vertrouwdheid met technologie is maar één kenmerk van de Millennials, stellen Neil Howe en Bill Strauss, de Amerikaanse onderzoekers die de bedenkers van de term zijn. Allereerst worden zij als ‘ondernemend en initiatiefrijk’ beschouwd. Verder vallen bij het beschrijven van deze generatie termen als ‘besluitvaardig’ en ‘maatschappelijk bewust’. Dat lijkt goed nieuws te zijn voor de bewuste Millennial zelf én de potentiële werkgever. Maar er zijn tegelijkertijd ook minpunten: de generatie Y is vatbaarder voor een burn out en zet een prettig privé leven met stip voor het najagen van carrière en rijkdom.

Uitdaging voor werkgevers

Wat is de impact op werkgevers? Even kort door de bocht betekent dat het werk voor de Millennials uitdagend, divers en belangrijk moet zijn. Met een marktconforme beloning graag. Verder willen de kenniswerkers onder hen voor een deel zelf kunnen beslissen waar en wanneer zij werkzaamheden verrichten. Zo denken Millennials de balans tussen privé leven en werk beter te kunnen inrichten. Combineer dat met de verwachting dat zij alle ICT-middelen die zij thuis gebruiken ook op het werk aantreffen: het levert voor werkgevers een aardige uitdaging op. Immers, daar waar vroeger een werkplek relatief simpel in te richten was (bureau, stoel, vaste telefoon, mobieltje, pc en netwerkverbinding), wordt het nu in potentie behoorlijk complexer.
In de ‘oude situatie’ zou er door de ondernemer in kwestie voor een aantal Millennials extra moeten worden geïnvesteerd in ICT-spullen. Denk bijvoorbeeld aan software (met bijkomende kosten zoals beheer en updates) waarmee zij op afstand bij documenten kunnen, videovergadersoftware en kostbare telefooncentrales waarmee zij onder één nummer op hun vaste telefoon of smartphone te bereiken zijn.

Oplossing: de cloud

Anno 2016 is er gelukkig een minder kostbare oplossing: de cloud. Ondernemers hoeven niet meer zelf op te draaien voor de aanschaf, installatie, beheer en onderhoud van software. Ook staat hen een groot arsenaal aan geavanceerde oplossingen in de cloud ter beschikking: van applicaties waarmee samen aan één document (bijvoorbeeld een offerte of een presentatie) kan worden gewerkt tot software waarmee op nagenoeg elk apparaat via vaste of mobiele verbindingen (Wifi, 3G en 4G) een videovergadering is op te starten. Ook de telefooncentrale staat tegenwoordig in de cloud te draaien, met slimme functies zoals de integratie van vaste en mobiele nummers.
De grote voordelen van de cloud zijn inmiddels al redelijk bekend: lagere tot geen ICT-investeringen, meer functionaliteit, grote schaalbaarheid én inzichtelijke kosten door het afrekenen per werkplek via één overzichtelijke factuur. Het brengt ook totaalcommunicatie (bellen, vast-mobiel integratie, teleconferencing, videovergaderen, op afstand samenwerken) binnen financieel handbereik. En dat was vroeger eigenlijk alleen voor multinationals weggelegd die zich aanzienlijke ICT-investeringen konden veroorloven. Wat wellicht niet alle ondernemers zich realiseren, is dat de cloud ook er voor kan zorgen dat zij aantrekkelijk zijn en blijven voor de volgende generatie werknemers. Zij kunnen die jonge arbeidskrachten nu immers de gewenste technologische hulpmiddelen bieden. Multinational-aantrekkingskracht voor Millennials zonder dat ondernemers daarvoor multinational-investeringen hoeven te doen.

Scroll