Hoe ziet het cybersecurity beeld van Nederland 2017 eruit?

  • Geschreven door Victor Visser
Hoe ziet het cybersecurity beeld van Nederland 2017 eruit?

Er lijkt geen week voorbij te gaan of een nieuw geval van cybercriminaliteit duikt op. Bij deze aanvallen, waarvan Petya de laatste was, zijn ook veel Nederlandse computers van grote bedrijven en (semi) overheden getroffen. Dit roept de vraag op: Hoe staat het eigenlijk met de cybersecurity in Nederland?
In deze blog een samenvatting van het rapport van De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) over de online weerbaarheid van Nederland. Het geeft een helder antwoord op deze vraag.

Het rapport schetst een somber beeld

Het ‘Cybersecuritybeeld Nederland 2017’ geeft informatie over dreigingen van cybercriminaliteit. Het rapport dat in juni verscheen, beschrijft ook de wijze waarop Nederlanders zich hiertegen wapenen. De NCTV schetst hierin een somber beeld door te stellen dat Nederlandse bedrijven, overheden en burgers niet goed zijn voorbereid op het groeiende aantal digitale dreigingen. Voor een samenvatting van de bevindingen bekijk dit filmpje  of download de handige infographic.

Gat tussen dreiging en maatregelen groeit

Volgens de onderzoekers wordt het gat tussen dreiging en maatregelen in Nederland ook steeds groter, in plaats van kleiner. Ze stellen dat we thuis en op het werk weinig bewust zijn van online veiligheid. Blijkbaar hechten wij meer waarde aan snel internet, ook als dit ten koste gaat van de veiligheid. Bedrijven weten het over het algemeen wel (beter), maar nemen te weinig actie om de risico’s te verminderen. Zo wordt de installatie van software updates vaak uitgesteld waardoor er grotere kans is op besmetting door kwaadaardige software. Daar is overigens vaak wel een reden voor. Bedrijven reageren vaak trager omdat zij software op maat hebben waardoor een update niet zo eenvoudig is. Een pijnlijk voorbeeld hiervan was het geval met een containeroverslagbedrijf in Rotterdam die getroffen werd door de Petya ransomware aanval.

Reactie VNO-NCW en MKB-Nederland

Volgens VNO-NCW en MKB-Nederland laat het Cybersecuritybeeld Nederland zien dat de nog altijd snel toenemende cyberdreigingen vragen om directe actie en forse investeringen. VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland hebben in het kader van hun NL Next Level (een langetermijnvisie voor Nederland) het plan ‘Nederland veilig in Europa en de wereld’ opgesteld, waarin beleid voor optimale cybersecurity wordt beschreven.

Cyberrisicoscan

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn oktober vorig jaar een nieuwe campagne gestart die zowel individuele ondernemers als brancheorganisaties ondersteunt in de strijd tegen cybercrime. Met het project Veilig Zakelijk Internetten kunnen ondernemers onder meer de veiligheid van hun digitale omgeving laten testen en kunnen brancheorganisaties de specifieke risico’s van hun achterban in kaart laten brengen. Vervolgens krijgen ze tips op maat om die risico’s te elimineren.

Conclusie en actie

Zoals eerder in dit blog gezegd, schetst het rapport Cybersecurity Nederland een somber beeld. Hoewel er op digitaal gebied steeds meer veiligheidsmaatregelen worden genomen, kan Nederland met de opkomst van nieuwe technologieën en bijbehorende kwetsbaarheden het nog niet bijbenen. Omdat in de strijd tegen cybercriminaliteit bewustwording van groot belang is, hebben wij een e-book samengesteld E-security: Onderneem veiliger.

Ebook e-security
 

Scroll