Ondernemers krijgen nieuwe kansen door Digitale Transformatie!

  • Geschreven door Victor Visser
Ondernemers krijgen nieuwe kansen door Digitale Transformatie!

Verandering is tegenwoordig de enige constante factor, zowel in het dagelijkse leven als in het zakendoen. Ondernemers worden geconfronteerd met snel veranderende behoeften van hun klanten. En de klanten worden op hun beurt weer geconfronteerd met een snel veranderend aanbod van diensten en producten. Het valt allemaal onder de noemer ‘Digitale Transformatie’, met ICT als dé motor achter de veranderingen. Nieuwe en oude ondernemingen ontwrichten complete bedrijfstakken met nieuwe business modellen en manieren van zakendoen. Het huidige motto voor ondernemers is ‘ontwricht of wordt ontwricht’.

The Internet of Things

Het klinkt misschien als een doemscenario, maar dat is het juist niet. De Digitale Transformatie biedt ondernemers nieuwe en ongekende kansen. Kansen om andere markten aan te boren met diensten of producten die tot dusver buiten hun bereik lagen, omdat de ontwikkelkosten bijvoorbeeld te hoog waren. Met behulp van cloud computing en andere technologieën, zoals 3D-printing, gaan die kosten scherp naar beneden. Cloud computing biedt de mogelijkheid om computerkracht en software af te nemen naar gebruik, in plaats van het zelf moeten aanschaffen van kostbare hard- en software.

Bosch en Nefit

Andere nieuwe technologieën bieden ondernemers zicht op geheel nieuwe verdienmodellen. Neem The Internet of Things (in goed Nederlands: Het Internet der Dingen): apparaten die op het internet kunnen aanhaken. Een grote multinational zoals Bosch GmbH (in Nederland ook bekend via dochtermerken Nefit met cv-ketels en Bosch met huishoudelijke apparatuur) heeft er zijn toekomst op gezet.

Over vier jaar moeten alle apparaten van Bosch voorzien zijn van een koppeling met het internet. Het bedrijf is ervan overtuigd dat het geld kan gaan verdienen met aanvullende diensten, die mogelijk worden doordat de apparaten informatie over bijvoorbeeld naderend onderhoud doorgeven. Hierdoor kan Bosch de eigenaren van die apparatuur actief benaderen met een aanbod voor de onderhoudswerkzaamheden.

Niet alleen Bosch gaat daar vruchten van plukken. Ook de vele MKB-installateurs en –dealers kunnen er hun voordeel mee doen. Bij één van de dochterondernemingen van Bosch is dat al het geval. Wie nu een cv-ketel van Nefit koopt, kan daar een slimme – op internet aangesloten – thermostaat bij aanschaffen. De installateur die de ketel levert, krijgt van het apparaat automatisch een seintje als er iets niet deugt of als het tijd is voor periodiek onderhoud. Hij hoeft niet meer af te wachten totdat de klant belt. Het bespaart hem ook een bel-/schrijf-/mailrondje om klanten te attenderen op de behoefte aan periodiek onderhoud. Het kan zelfs zo ver gaan dat het seintje van de slimme ketel/thermostaat automatisch in het plansysteem van de monteurs wordt ingevoerd.

Nieuwe kansen voor ondernemers

Digitale Transformatie ontketent veranderingen in consumeren en ondernemen. Het is een ontwikkeling die nieuwe en ongekende kansen schept voor ondernemers.

Meer weten over hoe Digitale Transformatie voor ondernemers nieuwe mogelijkheden kan bieden? Vraag dan het standaardwerk ‘De Digitale Transformatie’ aan van de bekende trendwatcher Adjiedj Bakas en ICT-journalist Witold Kepinski.

Vraag het boek gratis aan!

 

Scroll