Ondernemers zorg dat de e-security op orde is!

  • Geschreven door Victor Visser
Ondernemers zorg dat de e-security op orde is!

Ondernemers doen er goed aan om de e-security van hun bedrijf op orde te hebben. De risico’s van wagenwijd openstaande virtuele voor- en achterdeuren zijn namelijk levensgroot.

Nederlandse bedrijven en overheidsinstanties lopen jaarlijks circa 10 miljard euro schade op als gevolg van cybercriminaliteit. Daarbij gaat het om zowel de directe als indirecte kosten. Uit een recent onderzoek, uitgevoerd door adviesbureau Deloitte, blijkt dat reputatieschade als gevolg van een cyberaanval hoge kosten met zich meebrengt.Marktonderzoeksbureau TNS NIPO kwam in het voorjaar van 2015 eveneens met een onderzoek over e-security in het MKB.  Een derde van de 529 ondervraagde ondernemers verwachtte dat het bedrijfsrisico door slechte cybersecurity in de komende 5 jaar zal stijgen. Hoewel de bedragen in de verschillende onderzoeken afwijken, staat één ding als een paal boven water: ondernemers die hun e-security niet op orde hebben, lopen kans op een financiële aderlating.

Wetgeving kan duur komen te staan

De financiële schade van hacks of datalekken kan oplopen door sancties van de wetgever. De Europese en Nederlandse regelgeving op het gebied van datalekken is dit jaar namelijk flink aangescherpt.

In Nederland is sinds 1 januari 2016 een wettelijke meldplicht voor organisaties die met een datalek te maken krijgen. Organisaties die geen melding van een datalek maken, binnen de gestelde tijd van 72 uur, kunnen een boete van de Autoriteit Persoonsgegevens ontvangen.
De ‘tik op de vingers’ is aan een maximum gebonden van 820.000 euro of 10 procent van de netto jaaromzet van de betreffende organisatie.

In Europees verband gaat de wetgever nog een stapje verder met de Europese ‘General Data Protection Regulation’ (GDPR). Bedrijven of overheidsinstanties moeten aantoonbaar hun cybersecurity op orde hebben (inclusief een officieel beleid op dat gebied). Wie in de overtreding gaat (door het niet treffen van adequate maatregelen of het niet binnen 72 uur melden van een datalek) kan een boete krijgen van 20 miljoen euro of 2 tot 4 procent van de jaaromzet van het bewuste bedrijf of de overheidsorganisatie.

De e-security van de onderneming op orde hebben, is een kwestie van levensbelang geworden. U bent gewaarschuwd!

Meer weten over e-security en hoe ondernemers goede maatregelen tegen hackers en datalekken kunnen treffen? Download het e-book!

Ebook e-security

 

Scroll